Bilanggo

Lagi’t lagi, nahuhuli

Read More Bilanggo
Advertisements

Gayak

Minsan kong pinitas isa-isa ang mga nunal
Sa likod mo, at itinago ang mga ito
Sa ilalim ng unan.

Read More Gayak